Stalking i mobbing pomoc detektywa

Stalking i Mobbing pomoc detektywa

Stalking nie bądź ofiarą!

Ofiarą stalkera może stać się każdy bez względu na płeć i wiek. Stalking to nękanie i uporczywe działania mające na celu kontakt i zastraszanie ofiary. Czasami może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia, ponieważ stalkerzy bywają nieprzewidywalni, często chorzy psychicznie.

Stalking w polskim prawie już od kilku lat figuruje jako przestępstwo, dlatego nie bójmy się zgłaszać na policji i innych instytucjach, że jesteśmy ofiarą nękania. Jeśli działania policji nie przynoszą skutku, a dane stalkera nie są znane, pomóc mogą doświadczeni, prywatni detektywi. Agencja detektywistyczna w Gdyni podejmie działania, które pomogą znaleźć sprawcę i zapobiec dalszemu osaczaniu. Nie bój się wołać o pomoc – stalking to działanie, które grozi odpowiedzialnością karną.

Cyberstalking to również forma przestępstwa. Polega on na stalkingu za pomocą Internetu i mediów społecznościowych. Zaliczają się do niego pogróżki, rozsyłanie nieprawdziwych informacji oraz kradzież tożsamości.

Jak przerwać Mobbing?

Mobbing w pracy polega na dyskryminacji w miejscu pracy przez współpracowników i zwierzchników. Prześladowanie pracownika przez innych zatrudnionych lub przez przełożonych jest łamaniem praw zawartych w kodeksie pracy. Mobbing to ośmieszanie, grożenie i poniżanie współpracownika. Obowiązkiem kierownika lub właściciela firmy jest zapobieganie psychicznemu dręczeniu pracowników.

Zbieranie dowodów mobbingu to zadanie dla naszych licencjonowanych detektywów. Pomożemy ustalić i wytoczyć sprawę przeciwko nierównemu traktowaniu w miejscu pracy.

Mobbing w szkole dotyczyć może także Twojego dziecka. Prześladowanie ucznia przez rówieśników, a także nauczycieli jest niestety coraz częściej spotykane w szkołach. Rozpuszczanie plotek, ośmieszanie i izolacja to najczęściej spotykane formy mobbingu. Wspomóż swoje dziecko i pozwól nam, poprzez obserwację osób, zebrać dowody dotyczące mobbingu w szkole.

detektyw gdynia Detektyw Gdynia jest częścią grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze, w skład której wchodzą: